Vyniká tuhostí a zaručuje rovnoměrné chlazení systému při vysokých výkonech.