Údaje telefonního seznamu můžete zkopírovat z mobilního telefonu do tohoto přístroje. V závislosti na konkrétním typu mobilního telefonu nemusí být tato funkce k dispozici.