Automaticky volí a ukládá stanice s nejsilnějšími signály na předvolená tlačítka.