Systém přenášející digitální data spolu se slyšitelnými rádiovými signály v pásmu FM. Systém RDS zobrazuje název stanice vysílající signál RDS a automaticky pro tuto stanici najde nejsilnější signál. Má tyto funkce: Program Service Name (PS) - až 8 znaků v údaji o názvu stanice; Traffic Announcement (TA) - funkce pro automatické přepnutí na dopravní zpravodajství; Alternative Frequency (AF) - automatická volba silnějších signálů, jsou-li pro danou stanici k dispozici; Enhanced Other Network (EON) - automatické přepínání na jinou stanici po dobu dopravního zpravodajství; Clock Time (CT) - automatické nastavení hodin.