Údaje telefonního seznamu můžete zkopírovat z mobilního telefonu do tohoto přístroje. Je možné listovat v telefonním seznamu a hledat v něm podle jména. V paměti je uloženo poslední volané číslo. V závislosti na konkrétním typu mobilního telefonu nemusí být tato funkce k dispozici.